28 Mayıs 2021

optimizasyon-nedir-2312
Terimler

Optimizasyon Nedir ? En Enzantirik Optimizasyon Önerileri

Optimizasyon Nedir ? Kelime Anlamı 

 

Dijital dünyanın gelişmesiyle beraber teknoloji kavramları da artış göstermeye başladı. Son dönemde sıklıkla duyduğumuz optimizasyon kelimesi de bunlardan biri. Bir sistemden belirli kısıtlar bünyesinde azami çıktı alabilmek adına yapılan çalışmaların tamamına optimizasyon denmektedir. Optimizasyonda amaç, net bir kar ya da geliri maksimize etmek ve işlem süresini minimize etmektir. Tüm bu işlemler sistemden sisteme değişiklik gösterir.

Dijital kullanıcı deneyimin bağlamında bakacak olursak, dijital ürünlerin dönüşüm oranının optimize etmek yani ürünün veya hizmetin ticari performansını maksimum seviyeye taşımak anlamına gelmektedir.

 

Optimizasyon Nedir ?

 

Maksimizasyon ile Aynı Anlama Gelir

 

Optimizasyon kelimesini tanımlarken maksimizasyon yerine denmesinin asıl sebebi dönüşüm oranlarının dönüşüm beklentisinin ölçeğine göre değişiklik gösteriyor olmasıdır. Buna benzer bir örnek olarak, dijital platformlarda herhangi bir değişiklik yapmadan ücretli edinim kanallarından gelen trafiği arttırmak da dönüşüm oranları üzerinde negatif bir etkiye neden olabilir. Optimizasyon esnasında var olan sorunları bulabilmek adına kullanıcı deneyimi analizi metotları kullanılır.

 

Optimizasyon çalışması şu adımlardan oluşmaktadır;

 • Kalitatif ve kantitatif ölçümlerin kurulumu
 • Kalite kontrol ve teknik hataların giderilmesi
 • Ölçümlenen veriler değerlendirilir ve ara yüz, içerik, akışa dair sorunlar tespit edilir
 • Tespit edilen sorunlar için çözüm yolları yani hipotez geliştirilir
 • Çözüm önerileri test edilir ve sonuçları değerlendirilir
 • Test edilen çözüm önerilerinden en uygun olanı tespit edilir, kalıcı olarak uygulanır ya da saptanan sorunlar için farklı çözüm önerileri geliştirilir

 

Matematiksel Olarak Optimizasyon

 

Optimizasyon kavramını matematiksel olarak ifade etmemiz gerekirse, fonksiyonun minimize ya da maksimize edilmesi anlamına gelir. Türkçeye uyumlaşma, uyumlaşım veya uyumlaştırma anlamları şeklinde çevrilir. Yani kısaca en iyi olanı aramaktır, bulunan en iyi sonuç ise optimum olarak isimlendirilir.

Optimizasyon özellikle mühendislik bilim dalı için çok önemlidir, karar verme süreçlerinin hızlandırılmasını sağlar ve karar kalitesini arttırır. Bu sayede gerçek hayatta karşılaşılabilecek problemlerin etkin ve doğru bir şekilde çözülmesine katkı sağlanır. Amacı ve avantajları nelerdir?

 • Karar verme sürecinde ekonomik açıdan getirdiği kazançlarla beraber müşteri, işveren ve çalışanlar tarafından tercih edilir
 • Sistemde yer alan kaynakların kalitesini arttırır
 • En iyi sonuca ve hedefe ulaşmayı sağlar
 • Mevcut durum ya da durumlar üzerinde iyileştirme sağlar
 • Bunu gerçekleştirirken mühendisliği kullanır, derinlemesine bilgi gereksinimi sağlar
 • Her sektör için uygundur.

 

Mühendislik ve Optimizasyon

 

Mühendislik adeta optimizasyon için var olmuştur, karar verme metotları bu bağlamda oldukça önemlidir. Mühendislerin hangi sektörde çalışıyorsa çalışsın ürün ya da hizmetin hep en iyisi, en doğrusu olması açısından çalışmalar yürütürler, problemleri keşfedip optimizasyon teknikleri ile iyileştirirler. Bu noktada öncelikle ihtiyaçların belirlenmesi gerekiyor ki sorun gözlemlenebilsin, ardından ihtiyaçlar doğrultusunda sistem tasarımları yapılır ve tüm aşamalar optimizasyon teknikleri ışığında iyileşir.

 

Aşamaları Şunlardan Oluşur ; 

 • Sistemin temeli oluşturulur
 • Tasarım değişkenleri tanımlanır
 • Hedef fonksiyon belirlenir
 • Kısıtlat belirlenir
 • Uygun optimizasyon metodu seçilir
 • Seçilen metod uygulanır.

 

Optimizasyon Nerelerde Kullanılır?

 

Optimizasyon aslında mühendisliğin olduğu çoğu yerde geçerlidir. En çok yapı-araç iskeleti dinamiğine ilişkin problemlerde, dizayn problemlerinde, ekonomi problemlerinde, zaman ve maliyet problemlerinde, operasyon araştırmalarında ve simülasyon ile senaryo analizlerinde kullanılır. Optimizasyon özellikle web siteleri içinde çok önemlidir, hedefleriniz doğrultusunda reklam uygulamalarını iyileştirme ve web siteniz üzerinden istediğiniz değişiklikleri yapma imkânı sağlamaktadır. Elinizde bulunan kısıtlı imkanları optimizasyon sayesinde kullanabilirsiniz, bu sayede minimum kaynak ile maksimum kar elde edebilirsiniz.

Görüldüğü üzere özellikle endüstri mühendisliğinin temelini oluşturur. Web sitenizde optimizasyon sayesinde ziyaretçi trafiğiniz artar, gittikçe büyümeye başlarsınız. Bu sayede geliriniz artar, hedef kitleniz hızla büyür ve web sitenizde farklılıklar yaparak reklamlar için imkân sağlayabilirsiniz.