Mayıs, 2021

optimizasyon-nedir-2312
Terimler

Optimizasyon Nedir ? En Enzantirik Optimizasyon Önerileri

Optimizasyon Nedir ? Kelime Anlamı 

 

Dijital dünyanın gelişmesiyle beraber teknoloji kavramları da artış göstermeye başladı. Son dönemde sıklıkla duyduğumuz optimizasyon kelimesi de bunlardan biri. Bir sistemden belirli kısıtlar bünyesinde azami çıktı alabilmek adına yapılan çalışmaların tamamına optimizasyon denmektedir. Optimizasyonda amaç, net bir kar ya da geliri maksimize etmek ve işlem süresini minimize etmektir. Tüm bu işlemler sistemden sisteme değişiklik gösterir.

Dijital kullanıcı deneyimin bağlamında bakacak olursak, dijital ürünlerin dönüşüm oranının optimize etmek yani ürünün veya hizmetin ticari performansını maksimum seviyeye taşımak anlamına gelmektedir.

 

Optimizasyon Nedir ?

 

Maksimizasyon ile Aynı Anlama Gelir

 

Optimizasyon kelimesini tanımlarken maksimizasyon yerine denmesinin asıl sebebi dönüşüm oranlarının dönüşüm beklentisinin ölçeğine göre değişiklik gösteriyor olmasıdır. Buna benzer bir örnek olarak, dijital platformlarda herhangi bir değişiklik yapmadan ücretli edinim kanallarından gelen trafiği arttırmak da dönüşüm oranları üzerinde negatif bir etkiye neden olabilir. Optimizasyon esnasında var olan sorunları bulabilmek adına kullanıcı deneyimi analizi metotları kullanılır.

 

Optimizasyon çalışması şu adımlardan oluşmaktadır;

 • Kalitatif ve kantitatif ölçümlerin kurulumu
 • Kalite kontrol ve teknik hataların giderilmesi
 • Ölçümlenen veriler değerlendirilir ve ara yüz, içerik, akışa dair sorunlar tespit edilir
 • Tespit edilen sorunlar için çözüm yolları yani hipotez geliştirilir
 • Çözüm önerileri test edilir ve sonuçları değerlendirilir
 • Test edilen çözüm önerilerinden en uygun olanı tespit edilir, kalıcı olarak uygulanır ya da saptanan sorunlar için farklı çözüm önerileri geliştirilir

 

Matematiksel Olarak Optimizasyon

 

Optimizasyon kavramını matematiksel olarak ifade etmemiz gerekirse, fonksiyonun minimize ya da maksimize edilmesi anlamına gelir. Türkçeye uyumlaşma, uyumlaşım veya uyumlaştırma anlamları şeklinde çevrilir. Yani kısaca en iyi olanı aramaktır, bulunan en iyi sonuç ise optimum olarak isimlendirilir.

Optimizasyon özellikle mühendislik bilim dalı için çok önemlidir, karar verme süreçlerinin hızlandırılmasını sağlar ve karar kalitesini arttırır. Bu sayede gerçek hayatta karşılaşılabilecek problemlerin etkin ve doğru bir şekilde çözülmesine katkı sağlanır. Amacı ve avantajları nelerdir?

 • Karar verme sürecinde ekonomik açıdan getirdiği kazançlarla beraber müşteri, işveren ve çalışanlar tarafından tercih edilir
 • Sistemde yer alan kaynakların kalitesini arttırır
 • En iyi sonuca ve hedefe ulaşmayı sağlar
 • Mevcut durum ya da durumlar üzerinde iyileştirme sağlar
 • Bunu gerçekleştirirken mühendisliği kullanır, derinlemesine bilgi gereksinimi sağlar
 • Her sektör için uygundur.

 

Mühendislik ve Optimizasyon

 

Mühendislik adeta optimizasyon için var olmuştur, karar verme metotları bu bağlamda oldukça önemlidir. Mühendislerin hangi sektörde çalışıyorsa çalışsın ürün ya da hizmetin hep en iyisi, en doğrusu olması açısından çalışmalar yürütürler, problemleri keşfedip optimizasyon teknikleri ile iyileştirirler. Bu noktada öncelikle ihtiyaçların belirlenmesi gerekiyor ki sorun gözlemlenebilsin, ardından ihtiyaçlar doğrultusunda sistem tasarımları yapılır ve tüm aşamalar optimizasyon teknikleri ışığında iyileşir.

 

Aşamaları Şunlardan Oluşur ; 

 • Sistemin temeli oluşturulur
 • Tasarım değişkenleri tanımlanır
 • Hedef fonksiyon belirlenir
 • Kısıtlat belirlenir
 • Uygun optimizasyon metodu seçilir
 • Seçilen metod uygulanır.

 

Optimizasyon Nerelerde Kullanılır?

 

Optimizasyon aslında mühendisliğin olduğu çoğu yerde geçerlidir. En çok yapı-araç iskeleti dinamiğine ilişkin problemlerde, dizayn problemlerinde, ekonomi problemlerinde, zaman ve maliyet problemlerinde, operasyon araştırmalarında ve simülasyon ile senaryo analizlerinde kullanılır. Optimizasyon özellikle web siteleri içinde çok önemlidir, hedefleriniz doğrultusunda reklam uygulamalarını iyileştirme ve web siteniz üzerinden istediğiniz değişiklikleri yapma imkânı sağlamaktadır. Elinizde bulunan kısıtlı imkanları optimizasyon sayesinde kullanabilirsiniz, bu sayede minimum kaynak ile maksimum kar elde edebilirsiniz.

Görüldüğü üzere özellikle endüstri mühendisliğinin temelini oluşturur. Web sitenizde optimizasyon sayesinde ziyaretçi trafiğiniz artar, gittikçe büyümeye başlarsınız. Bu sayede geliriniz artar, hedef kitleniz hızla büyür ve web sitenizde farklılıklar yaparak reklamlar için imkân sağlayabilirsiniz.

PR-NEDİR-13311
Terimler

PR Nedir ? 🎤 Ne Demektir ? 📣 Reklam ile Arasındaki Fark

PR Nedir ? Ne demektir ? 

PR yani Public Relations kişi ya da kurumlar ile halkın genel algısının, bakış açısının çeşitli iletişim kanalları kullanılarak yönetilmesine denmektedir. Türkiye Halkla İlişkiler olarak çevrilmektedir, PR’da asıl amaç bir marka ya da kişiyi halkı karşısında korumak, desteklemek ve bilinirliğini arttırmaktır. Davranış biçimlerine etki etmek sonucunda oluşturulan itibar yönetim biçimi şeklinde de açıklanabilir.

Günümüz şartlarında teknolojinin ve dijital dünyanın dört bir yanımızı sarmasıyla beraber artık mesleklerde değişmeye başladı. Özellikle genç kesim internet, sosyal medya yöneticiliği, reklam alma gibi işlere yönelmektedir. Tüm bu işlerde PR çalışmaları büyük bir rol oynamaktadır.

 

PR Tüm Organizasyonlar İçin Gereklidir

 

PR çalışmaları büyük, küçük fark etmeksizin tüm organizasyonlar için gereklidir. Yapılan PR çalışmaları sayesinde organizasyonlar, illa şirket olmasına da gerek yok sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere asıl amaç;

 • Topluluğun dikkatini çekmek
 • Topluluk gözünde olumlu bir imaj bırakmak
 • Bilinirliğini arttırmak
 • İlişki çalışmaları gerçekleştirmek
 • İşletmelerin işlerini başarıyla yürütmesini sağlamak
 • Ürün ve hizmetlerini büyük bir kitleyle paylaşmak

PR çalışmaları bildirimler sayesinde sosyal medya içeriklerinde, internet sitesi içeriklerinde ve geleneksel medya kullanımları sayesinde gerçekleştirilir.

 

PR’ın Tarihsel Süreci

 

PR çalışmalarının tarihsel sürecine bakacak olursak, ilk örneklerini 1900’lü yıllarda göstermektedir. Bu yıllarda dünyada popüler olan Wall Street’in muhabiri Ivy Lee, PR kavramını ilk kullanan kişi olarak karşımıza çıkıyor. İlk defa 1906 yılında Halkla İlişkiler için İlkeler Bildirgesi’nin yayınlamıştır, raporda iletişimin açık ve doğru olması gerektiğinden bahsetmiştir.

Ayrıca PR kavramının müşteriye karşı sorumluluğun ötesinde halkın sorumluluğunu taşıdığını da dile getirmiştir. Bu rapor tam anlamıyla PR kavramının kabul görmesini sağlamadı, Rockefeller ailesinin kömür madenciliği hakkındaki PR iletişimlerinin yanlış olduğu yönünde sert eleştiriler almışlardır. Bugün ise neredeyse hiçbir iş PR çalışması olmadan yürütülmemektedir.

 

PR ve Reklam Arasındaki Fark Nedir?

 

PR çalışmaları reklam ile benzerlik göstermektedir, bu yüzden insanlar PR’a neden reklam denmiyor diye merak etmektedir. Fakat bu iki kavram arasında farklar bulunmaktadır. Reklamlar markaların kendi seslerini halka duyurmaları içindir, PR çalışmaları ise sesini direk halka duyurmak yerine halkın sizi duymasını sağlamaktır. Buna örnek vermek gerekirse, bir kişi yeteneklerinden direk bahsederse karşısındaki kişi ona bencil ve egoist diyebilir. Buna ufak bir PR çalışması eklenirse tesadüfen o kişiler sizin yeteneklerinizi keşfeder ve merak uyandırarak size sorar sizde açıklamış olursunuz. Bu durum viral yayılım uygulamasına da bir örnektir.

PR uzmanı başarıya giderken şunları düşünmelidir;

 • Ürün ya da hizmet hakkında ilgili ticari yayın kanallarında ver internette olumlu yayınlar yapıldı
 • Şirketin yöneticilerinden birinin basında hizmet ya da ürünümüz hakkında konuşması üzerimizde pozitif basın etkisi yarattı
 • Sektörde adımızı duyurmayı başardık
 • Önemli ödülleri alabilecek kapasiteye gelmeye başladık
 • Sosyal medyada, basında ve halk arasında şirketimizin adı sıklıkla konuşuluyor
 • Ürünün pazarlanması sektörün ihtiyaçlarını karşıladı

 

PR Nasıl Yapılır?

 

PR yapmak kişinin büyümesi açısından oldukça önemlidir, birkaç adımda kolayca bu çalışmayı yürütebilirsiniz. Öncelikle hakkınızdaki pozitif haberlerin ve haber değeri taşıyan her şeyin gazetelerde, bloggerlar ve vloggerlar tarafından yayınlanması sağlanmalıdır. Özellikle büyük bir kitleye seslenen, takipçisi yüksek kişiler tercih edilmelidir.

Ardından gazetelere röportaj verilebilir, gerçek hayattaki örnekler sunulabilir ve ilgi çeken servisler paylaşılabilir. Son olarak ise ilgili kişiler ile sosyal medya üzerinden iletişime geçilmelidir, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarının aktif olarak kullanılması da gerekiyor. Tüm bu adımları kişi kendi de yapabilir ya da PR ajansı veya uzmanlarına da bırakabilir.

sosyal-medya-uzmanlığı-nedir-3123313
Terimler

1 Fazlası ile Sosyal Medya Danışmanı Olmak {Detaylı Anlatım İÇERİR}

Sosyal Medya Danışmanlığı

Sosyal medya, internetin yayılma hızıyla doğru orantılı bir şekilde sürekli olarak gelişir ve yenilenir. Bu süreç içerisinde ortaya çıkan sonuçlar neticesinde en iyi şekilde gelişmek ve bu alanlarda ön plana çıkmak için birtakım danışmanlık hizmetleri gerekebilir. Ne kadar içerik paylaşılacağı ve bunların hangi aralıklarla yapılacağı gibi konular, bu süreçte ortaya çıkmaktadır.

Özellikle ürün satışı yapılan sosyal medya hesapları ya da bu süreçte kullanılan yüksek takipçi sayısına sahip hesaplar, daha fazla kişiye ulaşmak ve profesyonel destek almak zorundadırlar. Bu nedenle takipçi sayısının artması ve sosyal medya hesaplarınızın popülerliğinin korunması sağlanır. Oldukça kaliteli ve etkili destekler sayesinde en iyi biçimde danışmanlık hizmetlerin faydalanmak mümkün olacaktır.

Sosyal Medya Danışmanlığı Avantajları

Sosyal medya danışmanlığı sırasında her türlü dikkati göstermek gerekecektir. Özellikle çağımıza uygun şekilde bu tür hizmetler oldukça önemlidir. Bu tür hizmetlerin sağladığı birtakım avantajlar mevcuttur. Bu sayede bulunduğunuz platform üzerinde en iyi şekilde gelişecek ve başarılı sonuçlar alacaklardır. Aldığınız hizmetlerin sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Daha fazla kişiye ulaşarak hit oranınızı yükseltebilirsiniz
 • Daha çok ön plana çıkmayı başarırsınız
 • Ticari amaçla sosyal medyayı kullanıyorsanız daha fazla satış yaparsınız
 • Sosyal medya hesaplarınızın kapatılma riski azalır
 • Sizlere abone olan ya da takip eden kişileri tutmayı başarırsınız
 • Düşüncülerinizi ve isteklerinize çok daha fazla kişiye ulaştırırsınız

Sosyal Medya Danışmanlığı Yapmak

Süreç içerisinde birçok kişi danışmanlık hizmeti sağlayabilir. Bu tür hizmetlerde yazılım ve gelişim konusunda bilgisi olan kişiler fayda sağlayabilir. Özellikle hesaplarınızın en doğru şekilde gelişmesi, gelen yorumların takip edilmesi ve gönderilen mesaj isteklerinin kontrollere tâbi tutulması oldukça önemlidir. Özellikle sunulan imkânlar neticesinde oldukça önemli olan bu tür hizmetlerin, gelişim hususunda katkıları büyüktür.

İnternet ve sosyal medya, hayatımıza girmiş önemli konulardan biridir. Bu tür hususlar içerisinde başarılı bir şekilde gelişmekte çeşitli avantajlar ortaya çıkaracaktır. Günümüz şartlarında oldukça önemli olan bu tür hizmetlerin doğru yollarla tercih edilmesi önemlidir. Alınan tüm bu hizmetlerinde uygun koşullu ve faydalı olması gerekir.

Danışmanlık Hizmetleri Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu tür hizmetleri normal kişilerde sunabilir. Bu nedenle sizlere bu konuda destek sağlayacak kişilerle görüşmeniz önem arz eder. Alanınızda başarılı sonuçlar elde etmek ve istediğiniz şekilde bu tür hizmetleri almanız için alanında uzman kişilerle iletişime geçmelisiniz. Özellikle sosyal medya platformlarında yapılan en ufak yanlış paylaşım, büyük ve kitlesel eksilmelere neden olur. Bu nedenle yapılan yorumlar ve paylaşımlar, çok hızlı şekilde gelişmenize katkı sağlar. Bununla birlikte büyük oranda gelişimini desteklenecektir. Günümüz şartlarında sosyal medya kullanımı ve bu alanlardan insanlara ulaşım üst seviyede yer almaktadır. Bu nedenle sürekli olarak takipçi oranlarını arttırmak önemli bir detay olacaktır.

Kaliteli Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri sırasında sosyal medyanın tüm avantajları göz önünde bulundurulur. Özellikle yapılacak olan doğru danışmanlık işlemleri sayesinde Instagram, YouTube ve Facebook gibi önde gelen sosyal medya hesaplarınızı en hızlı şekilde geliştirebilirsiniz. Özellikle yapılan paylaşımlar ve kişilere verilen cevaplar en iyi şekilde cevaplanacaktır.

Sosyal medyanın oldukça etkili bir şekilde kullanılmasıyla birlikte insanlara ulaşmanız ve takipçi oranlarınızı en üst seviyelere çıkarmanız mümkündür. Bu durum yaptığınız paylaşımların çok daha fazla kişiye ulaşmasını ve bunun dışında insanların ilgisini çekmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle bu tür platformlarda ortaya çıkan destekler, ülke düzeyinde tanınmanıza da katkı sağlar. Bu durum büyük avantajlar ortaya çıkarmakta olup, memnuniyet oluşmasını destekler.

Sanal Pos Nedir - muhammet akbayrak
Terimler

Sanal Pos Nedir ? En İnce Detayı İle Ele Aldık !

Sanal Pos Nedir?

Sanal POS, e-ticaret sitelerinde bulunması gereken önemli bir özelliktir. Günümüz şartlarında bu tür sistemler sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle kredi kartı veya banka kartıyla alışveriş yapmak isteyenler, sanal mağaza üzerinden farklı birçok bankadan alışveriş yapabilirler. Alınan herhangi bir ürünün ödemesi bu poslar sayesinde mümkündür. Özellikle bu tür sistemler zaman içerisinde geliştirilmiştir. İşlemler sırasında güvenilirlik çok önemli bir konudur.

Özellikle sizlerden alışveriş yapılacağı dönemlerde güvenilir bir firma olduğunuz, bu sanal poslara kurduğunuz koruma Yöntemleri sayesinde oluşturabilirsiniz. Oldukça kaliteli bir yöntem olmakla birlikte, tıpkı normal pos cihazları gibi her banka kartından para çekmeleri mümkündür. Bu süreçte kişinin telefonuna giden onay kodunu girmesi yeterlidir.

Sanal POS Ne İşe Yarar?

Sanal pos sayesinde, internet ortamında yapılan alışverişler sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Bu süreçte alınan ürünlerin ücretlerinin ödenmesi sırasında bu tür yöntemler kullanılmaktadır. Günümüz şartlarında bu tür sistemler sıklıkla tercih edilir. Bununla birlikte oldukça önemli bir konu olan ödeme güvenliği, insanları rahatlatmak ve gerçekten korumalarını sağlamak adına oluşturulmalıdır.

Özellikle sanal mağazaların satış işlemleri sırasında bu tür yöntemleri kullanıyor olması, birçok yönden avantaj teşkil edecektir. Böylece istediğiniz sonuçlara ulaşacak ve sitenizde satış yapacaksınız. Süreç içerisinde özellikle e-ticaret sitelerinde bu tür ürünler kullanmalıdır. Ödeme işlemleri sırasında kullanılan bu tür yöntemler, büyük avantajlar meydana getirecek ve rahat bir ortam hazırlayacaktır.

Sanal POS Avantajları

Bu tür sistemler internet ortamında gözle görülemeyen fakat işlev belirten durumlardır. Özellikle satış yaparken sanal POS sistemlerinin kullanılıyor olmadı, çok fazla kişiye ulaşmanızı sağlar. Bu süreçte sistemlerin birçok faydalı yönü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Herhangi bir zarar görme durumları yoktur
 • Güvenilirlerdir bu sayede müşterilerin sorun yaşaması önlenir
 • Yüksek ödeme kolaylıkları sağlarlar
 • Her banka kartıyla uyumlu şekilde çalışır
 • Aynı anda birçok kişi işlem yapabilir
 • Hızlıdır saniyeler içerisinde ödemler geçer
 • Tek bir bankaya bağlı şekilde çalışır. Bu sayede ödemeler tek bir hesapta toplanır

Ürünlerdeki bu avantajlar sayesinde birçok internet sitesi içerisinde kullanılmaktadırlar. Özellikle herhangi bir zarar görme durumlarının olması büyük derecede avantajdır.

Sanal Poslar Nasıl Kullanılır?

Normal pos türlerine göre biraz daha işlem gerekebilir. Bu süreçte kartınızın okutulması için birtakım bilgilerin girilmesi önemlidir. Bu aşamada sizlerden şifre istenmez. Yalnızca banka ya da kredi kartınızın üzerinde bulunan bilgiler istenecektir. Bunları tam ve eksiksiz girdikten sonra, banka hesabının bağlı olduğu telefon numarasına kod gönderilir. Bu sayede kod eşliğinde kolayca onaylama yapılabilir ve istenilen ödemeler gerçekleşir. Oldukça hızlı ve güvenilir olan bu sistemlerin, günümüzde çok daha ideal koşullu olanları geliştirilmiştir. Bu durumda rahat ödeme yöntemleri meydana getirir. QR kodu sayesinde banka bilgilerinizi girmeden kolayca ödeme yapılabilen sistemlerde geliştirilmiş durumdadır.

Sanal Pozlar Olmasa Neler Olurdu?

E-ticaret sistemlerinin başlamasıyla birlikte bu tür sistemler zaruri ihtiyaçlar durumuna gelmiştir. Bunun yanında internet ortamından satışların başladığı ilk dönemlerde genel olarak kapıda ödeme gibi durumlar tercih ediliyordu. Günümüz sırtlarında gelişen ödeme yöntemleri sayesinde sorunsuz bir şekilde sanal pozlar kullanılmaktadır. Bununla birlikte her geçen gün artan e-ticarete ilgi, bu tür sistemlerdeki hızlandırmaları da zorunlu kılmaktadır.

Bankalar müşterileri için sunduğu bu tür imkânları her geçen gün geliştirmekte olup, bu açıdan her daim müşterilere ulaşmaya çalışır. Bu hususta satışların en doğru şekilde yapılması ve bu süreçte güvenilir yollarla çalışılması sanal poslar sayesinde mümkündür. Bu durumda büyük katkılar meydana getirecektir.